‘afterworknet’ organiseert maandelijkse bijeenkomsten met diverse thema’s. Van cruciaal belang is echter het eigen initiatief van de deelnemers om op grond van interesses zelf activiteiten in te brengen. ‘afterworknet’ stimuleert, faciliteert, ondersteunt en organiseert waar nodig. Er staan drie kernthema’s centraal in de activiteiten van ‘afterworknet’:

  • Heroriëntatie en verdieping voor de volgende levensfase
  • Inspiratie en ontspanning met gelijkgestemden
  • Aan de slag met uw professionaliteit en deskundigheid

Waarom afterworknet?

‘afterworknet’ is een uniek platform van mensen uit topfuncties in overheid , politiek en bedrijfsleven in de fase van loslaten van de carrière. Deze senior-professionals en (vm.) ondernemers ontmoeten elkaar in het netwerk van gelijkgestemden. De energie en inspiratie, die ontstaat, is de voedingsbodem voor het transformeren en benutten van de eerder opgedane kennis en ervaring in het ontwikkelen van nieuw perspectief en nieuwe zingeving in de ‘third act’. ‘afterworknet’ is een innovatief platform; de huidige generatie van mensen aan het eind van hun reguliere carrière, is nog nooit in de geschiedenis zo fit geweest, zo vitaal. Er ligt voor hen een ‘third act’ open van 20 – 25 jaar alvorens in de fase van (beginnende) ouderdom te komen. ‘afterworknet’ verbindt en inspireert mensen in deze nieuwe levensfase, op zoek naar een nieuwe of andere zingeving.

meer over het afterworknet aanbod

Voor wie?
Leeftijd is geen criterium. Zit u in het proces van afscheid nemen van uw laatste reguliere functie? Hebt u uw werk-loopbaan beëindigd? Gewoon nieuwsgierig? Kom eens kennismaken, voordat u definitief lid wordt.
Deelname aan bijeenkomsten is niet gratis. Voor eenmalige (proef- of introductie) deelname is dat € 40,00= + 21% Btw. Na uw aanmelding krijgt u van ons een factuur toegezonden.

Meedoen
U kunt zich direct inschrijven als lid bij ‘afterworknet’. De commitment-bijdrage voor deelnemers is € 180,= per jaar + 21% Btw;

direct inschrijven
of neem met ons contact op

Achtergrond
‘afterworknet’ is een initiatief van Jet Creemers, onderneemster van het eerste uur en in 1994 uitgeroepen tot zakenvrouw van het jaar.

© 2014 All Rights Reserved.